MiReKoç Yürütme Kurulu

Ahmet İçduygu

Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji Profesörü, MiReKoc Direktörü

Ayşen Üstübici

Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji Öğretim Üyesi

Çetin Çelik

Sosyoloji Öğretim Üyesi

Sedef Turper

Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi

Şebnem Köser Akçapar

Sosyoloji Öğretim Üyesi

MiReKoç İdari Ofis

Eleni Diker

Proje Yöneticisi, Vehbi Koç Araştırma Görevlisi

MiReKoç Araştırmacıları

Doğuş Şimşek

Doktora Sonrası Araştırmacısı

Birce Altıok

Araştırma Görevlisi

Maissam Nimer

Doktora Sonrası Araştırmacısı

Eda Kirişcioğlu

Araştırma Asistanı

İlke Şanlıer Yüksel

İletişim Öğretim Üyesi, Kurum İçi Danışman

Scientific Advisory Board

Nermin Abadan Unat, Boğaziçi University

Andreas Wimmer, Princeton University

Ayşe Çağlar, University of Vienna

Ayşe Parla, Sabancı University

Berlan Pars Alan, Turkish Ministry of Foreign Affairs

Bertan Tokuzlu, İstanbul Bilgi University

Can Ünver, Former Director-General for Services to the Workers Abroad at the Ministry of Labour and Social Security

Canan Balkır, Dokuz Eylül University

Franck Düvell, University of Oxford, COMPAS

İbrahim Kaya, İstanbul University

Kemal Kirişci, Brookings Institution

Özlem Altan Olcay, Koç University

Reşat Bayer, Koç University

Rinus Penninx, University of Amsterdam, IMES

Saime Özçürümez, Bilkent University

Şener Aktürk, Koç University

Şule Toktaş, Kadir Has University

Kuruma Bağlı Araştırmacılar

Agnese Lace, Koç University

Ayşem Biriz Karaçay, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Birce Altıok, Koç University

Deniz Karcı Korfalı, Koç University

Deniz Şenol Sert, Özyeğin University

Evin Millet, Independent Researcher

Ezgi Likya İrgil, Goteborg University

Faize Deniz Mardin, Istanbul University

Megan MacDonald, Koç University

Meriç Çağlar, Central European University

Seçil Paçacı Elitok, Michigan State University

Selin Siviş, University of Essex

Sibel Karadağ, Koç University

Zeynep Gülru Göker, Koç University