MiReKoç Yürütme Kurulu

Ahmet İçduygu

Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji Profesörü, MiReKoc Direktörü

Ayşen Üstübici

Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji Öğretim Üyesi

Çetin Çelik

Sosyoloji Öğretim Üyesi

Sedef Turper

Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi

Şebnem Köser Akçapar

Sosyoloji Öğretim Üyesi

MiReKoç İdari Ofis

Damla Bayraktar Aksel

Doktora Sonrası Araştırmacısı & Koordinatör

Birce Demiryontar

Doktora Sonrası Araştırmacı & Bilimsel Araştırma Koordinatörü

Birce Altıok

Doktora Araştırma Görevlisi & Koordinatör

Souad Osseiran

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACISI & PROJE YÖNETİCİSİ & Vehbi Koc Vakfı Göç Araştırmacısı

MiReKoç Araştırmacıları

Maissam Nimer

Doktora Sonrası Araştırmacısı

Eda Kirişcioğlu

Araştırma Asistanı

Salih Tosun

ARAŞTIRMA ASİSTANI

Burak Ağalday

ARAŞTIRMA ASİSTANI

Feyza Köseoğlu Darılmaz

Araştırma Asistanı

Duygu Merve Uysal

ARAŞTIRMA ASİSTANI

Amal Abdulla

Araştırma Asistanı

Irena Grigoryan

RESEARCH ASSISTANT

Gülşah Kurt

ARAŞTIRMA ASİSTANI

Pınar Ensari

Araştırma Asistanı

Scientific Advisory Board

Nermin Abadan Unat, Boğaziçi University

Andreas Wimmer, Princeton University

Ayşe Çağlar, University of Vienna

Ayşe Parla, Boston University

Berlan Pars Alan, Turkish Ministry of Foreign Affairs

Bertan Tokuzlu, İstanbul Bilgi University

Can Ünver, Former Director-General for Services to the Workers Abroad at the Ministry of Labour and Social Security

Canan Balkır, Dokuz Eylül University

Franck Düvell, Head of the Migration Department at the German Centre for Integration and Migration Research (DeZIM)

İbrahim Kaya, İstanbul University

Kemal Kirişci, Brookings Institution

Özlem Altan Olcay, Koç University

Reşat Bayer, Koç University

Rinus Penninx, University of Amsterdam, IMES

Saime Özçürümez, Bilkent University

Şener Aktürk, Koç University

Şule Toktaş, Kadir Has University

Kuruma Bağlı Araştırmacılar

Agnese Lace, Koç University

Ayşem Biriz Karaçay, İstanbul Commerce University

Deniz Karcı Korfalı, Independent Researcher

Deniz Şenol Sert, Özyeğin University

Doğuş Şimşek, Koç University

Eleni Diker, Maastricht University

Evin Millet, Independent Researcher

Ezgi Likya İrgil, Goteborg University

Faize Deniz Mardin, Istanbul University

İlke Şanlıer Yüksel, Çukurova University

Judith Lynn Woods, Koç University

Megan MacDonald, Koç University

Meriç Çağlar, Central European University

Seçil Paçacı Elitok, Michigan State University

Selin Siviş, University of Essex

Sibel Karadağ, Koç University

Zeynep Gülru Göker, Sabancı University