Sedef Turper

Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi