Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc), orijinal ve yenilikçi burslar, akademik işbirliği ve araştırmacılar, politika yapıcılar, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum aktörleri arasındaki diyalog yoluyla göç araştırmasını bir adım daha öteye taşımayı amaçlamaktadır. İstanbul’daki merkez, göç alanında çalışan bütün kurum ve kişilerin araştırma kapasitesini arttırmak ve kurumlar arası diyaloğu teşvik etmek amacıyla Türkiye ve yakın çevresi odaklı göç araştırmaları için benzersiz, kurumsallaşmış bir merkezdir.

Göç araştırmalarına fon sağlayan bir programdan yerleşik ve saygın bir araştırma merkezine dönüşen MiReKoc, ulusal ve uluslararası ağları motive etmek ve göç alanındaki araştırma kapasitesini güçlendirmek için bir dizi araştırma projesi yürütür veya içinde yer alır. MiReKoc, göç alanındaki çeşitli araştırma gündemlerini görüşmek ve tartışmak üzere uluslararası konferanslar, çalıştaylar ve seminerler düzenler. Türkiye’deki göç tartışmalarını farklı bağlamlarda ve ortamlarda devam eden tartışmalara ve araştırmalara bağlamak amacıyla mevcut ve yeni araştırmalar üzerine diyaloğu teşvik etmek için MiReKoc, göç bilimcileri, sivil toplum örgütleri ve politika yapıcılar arasındaki işbirliğini geliştirmeye çalışmaktadır. 2011’den bu yana MiReKoc, dünyanın her yerinden göç uzmanlarını bir araya getiren ve her yıl farklı bir temayla gerçekleştirilen Uluslararası Yaz Okulu’nu organize etmektedir.

MiReKoc araştırmaları başlangıçta yalnızca Türkiye bağlantılı konular üzerinde yoğunlaşırken, bu kapsam yıllar boyunca sürekli olarak diğer ülkelere ve bölgelere genişledi ve göç literatürüne teorik ve ampirik katkı sağladı. Merkez, göçün çeşitli yönleri üzerine çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmalar yapılmasını savunmaktadır. Geçmiş projeler, uluslararası göçün neden ve sonuçları ve ulusötesicilik, göçmenlerin alıcı ülkelerde entegrasyonu, düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin göçünü de içerek geçiş/transit göç, insan kaçakçılığı ve insan ticareti, göç-güvenlik ve göç-vatandaşlık ilişkilerini de içeren konuları ele almıştır.  

 

Tarihçe

MiReKoc, Koç Üniversitesi (İstanbul) ve Nüfus, Göç ve Çevre Vakfı  (Zürih) işbirliğiyle Türkiye’de göç konularında araştırmalara fon sağlanması amacıyla Ağustos 2004’te bir hibe programı olarak kurulmuştur. MiReKoc 2004-2010 yılları arasında Türkiyeli ve uluslararası bir çok akademisyen ve araştırmacıya ev sahipliği yaparak çeşitli göç konularında 43 araştırma önerisine 500.000 ABD Doları’nın üstünde fon sağlanmıştır. MiReKoc, 2010 yılında Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi adı altında Türkiye Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından tanınmış ve resmi olarak Türkiye’deki göç konularında araştırma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan tam işlevsel bir araştırma merkezi haline gelmiştir. Aynı yıl içerisinde, MiReKoc göç alanında çalışmalarını yürüten genç akademisyenler tarafından yapılan seçkin ve yenilikçi araştırmaları desteklemek için Lisansüstü Öğrenci Araştırma Ödülü Yarışmasını düzenledi. Geçtiğimiz yıllar içerisinde MiReKoc, göç üzerine yapılan sistematik araştırmaların bir merkezi haline gelerek, yüksek kaliteli araştırmaları teşvik ve desteklemenin yanı sıra, paydaşlara ve gelecekteki araştırmacılara ulaşmak için seminerler, konferanslar ve eğitim faaliyetleri düzenlemeye devam etti.