Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc), orijinal ve yenilikçi burslar, akademik işbirliği ve araştırmacılar, politika yapıcılar, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum aktörleri arasındaki diyalogu sağlamak yoluyla göç araştırmalarını bir adım daha öteye taşımayı amaçlamaktadır. İstanbul’daki merkez, göç alanında çalışan kurum ve kişilerin araştırma kapasitesini arttırmak ve kurumlar arası diyaloğu teşvik etmek amacıyla Türkiye ve yakın çevresi odaklı göç araştırmaları için benzersiz bir kurumdur. 

Küresel çapta, göç konuları hem toplumlar hem de devletler için artarak önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye ve Akdeniz Havzası, Avrupa ve Orta Doğu da dahil olmak üzere yakın çevresi, göç, kalkınma, vatandaşlık ve güvenlikle ilgili daha geniş tartışmalar bağlamında önemli bir konuma sahiptir. 2011’de başlayan Suriyeli mülteci hareketleri, göçün bu bölgelere etkisinin yanı sıra, göçle ilgili tartışmaların politika yapımı ve politik karar alma konularında da ön plana çıkışının en son örneğidir.

Üç eski kıtanın kavşağındaki Türkiye hem göç alan hem göç veren hem de transit geçilen bir ülke olması ile, farklı göç eğilimlerine saha olan bir ülkedir.  Başta Avrupa’da olmak üzere, altı milyondan fazla Türk vatandaşı yurtdışında yaşamaktadır; 2000’lerin başından bu yana, Türkiye her yıl farklı ülke ve bölgelerden binlerce göçmen ve mülteci almaktadır: Bu kişilerin birçoğu Türkiye’ye transit ülke olarak yaklaşsa da ülke giderek yerleşilen bir ülke haline gelmektedir. Bütün bu göç dalgaları Türkiye’yi ABD’den Avusturalya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya, eski SSCB ülkelerinden Doğu Asya’ya kadar dünyanın 4 bir köşesine bağlamaktadır.

Göçün gittikçe artan önemi ve göçle ilgili araştırmalar için artan geniş ihtiyaç ışığında, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc), yenilikçi bilimsel araştırmalar, akademik iş birlikleri ve araştırmacılar, politika yapıcılar, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum aktörleri arasındaki diyalogu desteklemek yoluyla göç araştırmalarını bir adım öteye taşımayı amaçlamaktadır. İstanbul’daki bu merkez, başlangıçta Koç Üniversitesi (İstanbul) ve Nüfus, Göç ve Çevre Vakfı (Zürih) iş birliği ile, Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde göç alanında çalışan kurum ve kişilerin araştırma kapasitesini arttırmak için fon sağlayan bir hibe programı olarak kurulmuştur. MiReKoc, kuruluşundan bu yana çalışmalarını geliştirerek, Türkiye ve çevresinde göç alanında bilimsel araştırmalar için bir merkez haline gelmiştir.

MiReKoc araştırma projeleri ve programları, göç çalışmaları alanındaki yenilikçi araştırmaları öne çıkarmayı amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası ortaklarıyla birlikte aktif olarak araştırma projeleri geliştirerek ya da bu projelerde ortak olarak yer alarak, her seviyedeki araştırmacılara araştırma fırsatları sunmaktadır. Aynı zamanda, MiReKoc, Türkiye’deki göç tartışmalarını, dünyadaki devam eden ilgili tartışmalara ve araştırmalara bağlamayı hedeflemektedir.

 

Tarihçe

Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc), 2004 yılında İstanbul’da, Türkiye’de ve yakın çevresinde, göç çalışmaları alanının geliştirilmesine katkıda bulunmak için kurulmuştur. Bu amaçla, Merkez, başlangıçta Türkiye’deki göç konuları ve yurt dışındaki Türkiye kökenli göçmenler üzerine araştırma yapmaya odaklanmıştır. 2004-2010 yılları arasında, MiReKoc, Koç Üniversitesi (İstanbul) ve Nüfus, Göç ve Çevre Vakfı (PME, Zürih) iş birliği ile, çeşitli göç konularını araştıran toplam 44 araştırma projesine hibe sağlamıştır.

MiReKoc, kuruluşundan kısa bir süre sonra, Alman Marshall Fonu, Avrupa Komisyonu, UNHCR ve IOM gibi kuruluşlar tarafından sağlanan fonlarla kendi araştırmalarını da yapmaya başlamıştır. MiReKoc projeleri, göç ve mülteci hareketlerinin sebepleri ve sonuçları, uluslararası göç ve ulusaşırlık, göçmenlerin entegrasyonu, beyin göçü, zorunlu göç ve göç-vatandaşlık bağlantısı gibi çok çeşitli konuları ele almıştır. MiReKoc araştırmaları başlangıçta yalnızca Türkiye bağlamına odaklanırken, bu kapsam, daha geniş göç konularını içine alarak diğer ülkelere ve bölgelere genişlemiştir. Merkez, göç çalışmalarını çok disiplinli ve disiplinler arası bir çerçevede ele almaktadır.

MiReKoc, 2010 yılında, Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından göç konularına odaklanan bir araştırma merkezi olarak onaylanarak, kurumsallaşmıştır. MiReKoc, halihazırda uluslararası araştırma merkezlerinin arasında tanınmış bir araştırma kurumu olmasının yanı sıra, Türkiye’deki gelişen göç araştırmaları alanında da daha önemli bir rol oynamaya başlamıştır. MiReKoc, Metropolis ve IMISCOE (Uluslararası Göç, Entegrasyon ve Sosyal Uyum Ağı) gibi tanınmış uluslararası araştırma ve politika ağlarının bir üyesidir. MiReKoc bu ağlar aracılığıyla daha etkin akademik çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

2019 yılında 15. Yıldönümünü kutlayan MiReKoc, günümüzde araştırma projeleri, yayınlar, seminerler, konferanslar, yaz okulları ve birçok diğer etkinlik ile göç alanında bilimsel çalışma ve iş birliğini teşvik etmeyi amaçlayan çok disiplinli bir araştırma kurumudur.

MiReKoc, 15. yıl tanıtım kitapçığına buradan erişebilirsiniz.