Göç ve Kent Çalışmaları Arasındaki Bağın Kurulması (BROAD-ER)

Proje Yürütücüsü: Ahmet İçduygu (Koordinatör)

Partner Kurumlar ve Yürütücüleri: Jan C. Rath – Universiteit Van Amsterdam (Amsterdam, NL) ve Ricard Zapata Barrero from Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, ESP)

Araştırmacılar: Birce Altıok, Ceren Kulkul, Diletta Marcucci, Gülşen Doğan, Hacer Gören, Norma Schemschat, Pelin Kılınçarslan, Rafik Arfaoui

Fon Sağlayıcı: Avrupa Birliği Horizon Europe No. 101079254

Proje Bütçesi: ~1.4 Milyon Avro

Proje Süresi: 1 Kasım 2022-31 Ekim 2025

Özet: Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc) Direktörü Prof. Dr. Ahmet İçduygu ve MiReKoç ekibince koordine edilen ‘BROAD-ER’ (Göç ve Kent Çalışmaları Arasındaki Bağın Kurulması) başlıklı proje, bir araştırma ağı projesidir. Projenin temel hedefi, bir Araştırma Mükemmelliyet Ağı yaratarak, göç ve kent araştırmaları kesişiminde disiplinlerarası araştırma ve eğitimi desteklemektir. Bu doğrultuda, MiReKoç ile göç ve kent çalışmalarında önde gelen uluslararası iki araştırma enstitüsü olan Amsterdam Üniversitesi (Hollanda) ve Pompeu Fabra Üniversitesi (İspanya) bir araya gelecek; bu üçlü stratejik işbirliği çerçevesinde karşılıklı bilgi, beceri ve uzmanlık alışverişi sağlanacaktır. MiReKoç önderliğinde 3 yıl boyunca yaz ve kış okulları, tematik çalıştaylar, eğitim ve seminerler düzenlenecek olup, bu üç enstitüden araştırmacılar diğer ensitülere ziyaretlerde bulunabilecekler. Yine bu üç üniversite; yenilikçi ve disiplinlerarası bir yaklaşımla, göç ve kent çalışmaları gibi gelişmekte olan alanlarda gerek Türkiye’nin araştırma ve inovasyon kapasitesini artırmayı gerekse Avrupa Araştırma Alanı (AAA) bünyesindeki araştırma boşluğunu gidermeyi hedeflemektedir.

Proje Websitesi: https://broad-er.eu/

Twitter: @broad_er

Ortaklar: Amsterdam Üniversitesi (Amsterdam, NL) (PI: Jan C. Rath)ve Pompeu Fabra Üniversitesi (Barcelona, ESP) (PI: Ricard Zapata Barrero)

Endüstriyel Geçiş Sürecindeki Kentler Avrupa Üniversitesi (UNIC)

UNIC: Endüstriyel Geçiş Sürecindeki Kentler Avrupa Üniversitesi

Proje Yürütücüsü: Ahmet İçduygu

Araştırmacı: Birce Demiryontar, Birce Altıok, Ceren Kulkul, Esin Aksezer, Souad Osseiran

Fon Sağlayıcı: ERASMUS+ Avrupa Üniversiteleri Programı

Proje Süresi: 1 Ekim 2023-30 Kasım 2029

Proje Bütçesi: 15.7 milyon Euro

Özet: “The European University of Post-Industrial Cities (UNIC)” (Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa Üniversitesi) projesi sekiz proje ortağı üniversitenin, içinde bulundukları şehirler ile “sosyal etki ve toplumsal etki için hareketlilik” ilkesi çerçevesinde iş birlikleri kurmasını ve ortak hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmasını amaçlamaktadır. Projenin ana temaları sanayileşme sonrası kent sakinlerinin refahına katkıda bulunmak; üniversite yaşamı da dahil olmak üzere şehirler bağlamında sosyal kapsayıcılığı teşvik etmek; ve toplumsak etki sağlamak için eğitim ve araştırma olanakları sağlamaktır. Bu bağlamda proje, kentlerin iyi yönetişimi için, üniversiteler ile belediyeleri bir araya getirmeyi planlamaktadır.

UNIC Projesi UNIC Şehirlerarası Kampüs; UNIC Şehir Atölyeleri; ve UNIC Çok Çeşitli Akademi vasıtalarıyla gerçekleştirilecektir. Bu üç öğe, Koç Üniversitesi’nin kampüsü ile kısıtlı kalmayıp, Şehir Atölyeleri çerçevesinde İstanbul’da merkezi konumda bir yerleşke de kurulmasını öngörmektedir. Şehir Atölyeleri, problem çözmeye dayalı toplantı platformlarıdır. Bu platformlarda, üniversiteler, belediyeler, yerel paydaşlar, uygulayıcılar ve toplum iş birliği yaparak şehrin sorunlarına çözüm önerileri üretecek, ayrıca yaşam boyu öğrenme çerçevesinde gelişmelerine katkıda bulunulacaktır.

Proje Websitesi: unic.eu

UNIC Twitter

UNIC Facebook

UNIC LinkedIN

UNIC Instagram,

UNIC Youtube,

UNIC Newsletters

Ortaklar: Erasmus University Rotterdam (Rotterdam, NL); Koç Üniversitesi (İstanbul, TUR); Ruhr University of Bochum (RUB, GER); University College Cork (Cork, IRL); University of Deusto (Bilbao, ESP); University of Liège (BEL); University of Oulu (FIN); University of Zagreb (Zagreb, CRO), Malmö University (Malmö, Sweden); University of Lodz (Lodz, Poland).

Endüstrileşme-Sonrası Kentler Avrupa Üniversitesi için Katılımcı Araştırma (UNIC4ER)

Baş araştırmacı: Ahmet İçduygu

Araştırmacılar: Nilay Kavur, Banu Liman

Fon: H2020 (ERASMUS+ European Universities Programı –UNIC’i tamamlayıcı) (Süre 36 ay, başlangıç: September 2021)

Proje Süresi: 1 Eylül 2021-30 Ağustos 2024

Proje Bütçesi: 1.9 million Euro

‘UNIC European University for Post Industrial Cities’, Koç Üniversitesi’nin de dahil olduğu sekiz üniversitenin, eğitim ve araştırma kanalları ile birbirine entegre olması ve bu suretle içinde bulundukları endüstri sonrası dönemdeki şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda bulunması amacıyla kurulmuş, katılımcılığı ve çeşitliliği gözeten bir konsorsiyumdur. Sekiz üniversitenin bir araya gelerek akademisyenleri ve öğrencileriyle tüm üniversite mensuplarına, zengin bir eğitim ve araştırma kampüsü sunmaları hedeflenmektedir.

 

UNIC’in parçası olan, UNIC for Engaged Research (UNIC4ER) konsorsiyumu, üniversitelerin içinde bulundukları şehirlerdeki gündeme ve sorunlara yönelik katılımcı araştırma yapılabilmesi için kurulmuştur. UNIC4ER’ın amacı, üniversite, şehir ve vatandaşlar arasında bir ara yüz oluşturmaktır. Araştırmacıların, belediyeler, sivil toplum ve iş dünyasının bir araya gelerek, şehirlerin önceliklerine yönelik katılımcı araştırma gerçekleştirmeleri teşvik edilecektir.

 

 • Katılımcı araştırma toplumsal sorunları hedef alır.
 • Katılımcı araştırma, toplumu araştırmaya dahil eden yaklaşım ve metodolojilerden oluşur.
 • Katılımcı araştırma sadece toplum için değil, aynı zamanda toplumla birlikte yapılan araştırmadır.
 • Toplum, şehir temsilcileri (belediye), sivil toplum temsilcileri, özel şirketler ve katılımcı vatandaşları içerir.

 

https://www.unic.eu/en/research

UNIC Twitter,

UNIC Facebook,

UNIC LinkedIN,

UNIC Instagram,

UNIC Youtube,

UNIC Newsletters

Konsorsiyum üyeleri:  Türkiye’de Koç Üniversitesi, Hollanda’da Erasmus Rotterdam Üniversitesi, Almanya’da Ruhr Üniversitesi, İrlanda’da Cork Üniversitesi, Finlandiya’da Oulu Üniversitesi, İspanya’da Deusto Üniversitesi, Belçika’da Liège Üniversitesi ve Hırvatistan’da Zagreb Üniversitesi’dir. Konsorsiyum, üniversite rektörleri tarafından desteklenmekte ve üniversitelerin tüm fakültelerini kapsamaktadır.

FAiR - Finding Agreement in Return

Baş araştırmacı: Ahmet İçduygu

Araştırmacılar: Birce Altıok, Birce Demiryontar

Fon: European Union’s Horizon Europe

Proje Süresi: 1 Mayıs 2023-31 Ekim 2026

Proje Bütçesi: 3.0 milyon Euro

FAiR projesi, Avrupa’nın hükümetler arası geri dönüşünün meşruiyetini ve etkinliğini destekleyen veya engelleyen faktörler ve süreçler ile geri dönüş politikalarına alternatifler hakkında yeni bilgiler üretmeyi amaçlamaktadır. FAiR, geri dönüş politikalarının ve zorunlu geri dönüş sonuçlarının ölçümünün iyileştirilmesine katkıda bulunacak ve zorunlu geri göndermenin etkenleri hakkındaki analizleri zenginleştirecektir.

Proje konsorsiyumu, Koç Üniversitesi (MiReKoc) ile birlikte Erasmus Üniversitesi Rotterdam, Polonya Bilimler Akademisi Hukuk Bilimleri Enstitüsü, Göç Politikası Grubu, Sürekli Eğitim Krems Üniversitesi, Milano Üniversitesi, Cenevre Üniversitesi, Uluslararası Göç Merkezi, Politika Geliştirme, Belgesiz Göçmenlere İlişkin Uluslararası İşbirliği Platformu, Haklara Erişim Vakfı, Samuel Hall East Africa Limited, Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi, Belgesiz Göçmenlere ilişkin Uluslararası İşbirliği Platformu’ndan oluşmaktadır.

Ortaklar: Erasmus University Rotterdam (Rotterdam, Hollanda)  (Proje Koordinatörü); Koç Üniversitesi(Istanbul, Türkiye), Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Varşova, Polonya); Migration Policy Group (Brüksel, Belçika);  Universitat Fur Weiterbildung Krems (Krems, Avusturya); Universita Degli Studi Di Milano (Milano, İtalya); Foundation for Access to Rights (Sofya, Bulgaristan); Samuel Hall East Africa Limited (Nairobi, Kenya); International Center for Migration Policy Development (Viyana, Avusturya); Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants ASBL (Brüksel, Belçika)

Avrupa'daki Göçmenler İyi Yaşlanıyor mu? Dört Ülke İçin Karma Yöntemler ve Müdahale Çalışması (MIG-AGE)

Baş araştırmacı: Ahmet İçduygu

Araştırmacılar: Banu Liman, Karina Goulordava, Mert Türkmen

Fon: The Volkswagen Foundation

Proje Süresi: 2023-2027

Proje Bütçesi: 1.19 million Euro

Volkswagen Vakfı tarafından desteklenen “MIG-AGE (Avrupa’daki Göçmenler İyi Yaşlanıyor mu? Dört Ülkede Karma Yöntemler ve Müdahale Çalışması)” projesi, Avrupa’daki farklı göçmen grupları için yaşlanmanın ve iyi yaşlanmanın ne anlama geldiği sorusunu, özellikle, İtalya ve Türkiye’den Almanya ve Hollanda’da yaşayan birinci nesil emekli işçi göçmenleri ve İtalya ve Türkiye’de yaşayan Almanya ve Hollanda’dan emekli göçmenler için ele almaktadır. Proje, göçmenlerin iyi yaşlanmasına ilişkin derinlemesine bir anlayış ve karşılaştırmalı bir bakış açısının beklenen sonucuyla, Avrupa çapında yaşlı göçmenler arasında bireysel refah ile kişisel ağlar arasındaki ilişkiyi ve yaşlanma ve iyi yaşlanmanın öznel anlamlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Projenin beklenen asıl sonucu ise, göçmenlerin iyi yaşlanmasının makro düzeydeki sosyo-yapısal belirleyicilerinin, mikro düzeydeki anlamların ve Avrupa’daki ilgili eşitsizliklerin derinlemesine anlaşılması ve karşılaştırmalı bir bakış açısıdır.

 

Twitter@mig_age

Ortaklar: University of Bamberg, Almanya; University of Groningen, Hollanda; University of Genoa, Italya

Yaşam Boyu Öğrenme için Kilit Kalkınma Stratejileri (KIDS4ALLL)

Proje Yürütücüsü: Çetin Çelik

Araştırmacı: Birce Altıok (MiReKoc), Begüm Sonbahar, Eleni Pothou

Fon Sağlayıcı: Horizon 2020 – Araştırma ve Kalkınma alanında Çerçeve Programı (2014-2020)

Proje Süresi: 1 Nisan 2021-31 Mart 2024

Proje Bütçesi: 3.1 milyon Euro

Özet: KIDS4ALLL, göçmen çocukların entegrasyon zorluklarını ele almak için örgün, yaygın ve gayri resmi eğitim bağlamlarında bir öğrenme yöntemi ve öğrenme ortamını deneyecek bir pilot eylem uygulamayı amaçlamaktadır.
KIDS4ALLL öğrenme yöntemi, (1) bilgi edinme (2) beceri eğitimi ve (3) hayat boyu öğrenme yetkinliklerini bir bütün olarak işbirliğine dayalı ve birlikte yaratıcı bir öğrenme süreci içinde aktarmak için tutum transferinden yararlanır. Çocukların, özellikle göçmen çocukların eğitim ihtiyaçlarına cevap olarak ve sürekli ve yaşam boyu öğrenmenin yol göstericileri olarak  Yaşam Boyu Öğrenmeye (LifeLongLearning – LLL) yönelik üç Anahtar Kapsayıcı Gelişim Stratejisine (KIDS) dayanmaktadır. Projenin hedefleri arasında: 1) 8 hayat boyu öğrenme temel alanıyla ilgili yeterliliklerin edinilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesini teşvik etmek; 2) Eğitimcilerin kapsayıcı ve katılımcı öğretim, eğitim ve kültürlerarası diyaloğa yönelik metodolojik yeterliliklerini geliştirmek; 3) Arkadaşlar arası öğrenme kavramını, öğrenmenin yaşam boyu ve sürekli boyutları ile arkadaşlık işbirliği (öğrenenlerin rehberli eşleştirilmesi) şeklinde test etmek yer almaktadır. Öğrenme yöntemi, KIDS4ALLL öğrenme ortamını temsil eden çevrimiçi ve çevrimdışı araçlarla desteklenecektir.
KIDS4ALLL proje ekibi, göç ve eğitim bağlamları nedeniyle seçilen 9 ülkede (2’si AB dışı) pilot eylemlerin uygulanmasını öngörmekte ve proje tarafından tanımlanan ana hedef gruplar arasında yaklaşık 1000 kişiye ulaşmayı hedeflemektedir. KIDS4ALLL, 10 AB ülkesinden ve 2 AB dışı ülkeden akademik kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve politika yapıcıların dahil olduğu bir konsorsiyumdan oluşmaktadır.

Ortaklar:

 • Universita Degli Studi Di Torino
 • Oslomet – Storbyuniversitetet
 • Tarki Tarsadalomkutatasi Intezet Rt
 • Sirius Policy Network on Migrant Education
 • Koc University
 • University of Peloponnese
 • Friedrich-Schiller-Universitat Jena
 • Universitat de Barcelona
 • Universita Degli Studi Di Padova
 • Indire Istituto Nazionale Di Documentazione Per L’innovazione E La Ricerca Educativa
 • Levinsky College of Education Tel- Aviv
 • Ars Media Srl
 • Institute for Education Malta
 • Foundation for Access To Rights – Far

Daha fazlası için buraya tıklayın.

Resmi web sitesi: https://www.kids4alll.eu

Türk Yükseköğretim Alanında Yabancı Öğrenciler: Politika Yapım Süreçlerinde Yapı, Kurum ve Aktör Etkileşimleri

Proje Yürütücüsü: Birce Demiryontar

Proje Araştırmacısı: Birce Altıok, Souad Osseiran

Araştırmacı: Aybike Kerpişçi, Doğa Dilbilmez

Fon Sağlayıcı: TÜBİTAK 1001

Proje Bütçesi: 420.305,00 -TL

Proje Süresi: 15 Nisan 2022-15 Nisan 2024

Özet: Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma politikaları, uluslararası ilişkiler perspektifiyle ve ülkenin bölgesel bir aktör olma çabalarıyla ilintili bir şekilde gelişmiştir. Bu politikaların odağı gerekli altyapıların oluşturulmasından çok, öğrenci sayısının artırılmasıdır. Bu politikalar çerçevesinde gelişen, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının politika yapım süreçleri, yabancı öğrenci çeşitliliğini sürdürülebilir bir şekilde desteklemek için uygun değildir. Ayrıca, sayı ve hareketlilik odaklı bu süreçler, çeşitli statülerdeki göçmen öğrencilerin yükseköğretime entegrasyonu konusunda kurumların kapasite geliştirilmesine olanak sağlamamaktadır. Buna rağmen, Türk yükseköğretim kurumları, dış politika zorunlulukları ve uluslararası eğilimler nedeniyle yabancı öğrencileri çekmek için bir baskıyla karşı karşıyadır. Araştırma, yabancı öğrencileri nicel dahil etme baskısı ve yabancı öğrencilerin nitel deneyimlerinin kesişimini inceleyecektir. Çalışma, yükseköğretim kurumlarının yabancı öğrencilere yönelik politika yapım süreçlerini, çeşitlilik, aidiyet ve kapsayıcılık kavramları ile sosyal sermaye ve kurumsal habitus teorileri çerçevesinde değerlendirecektir. Kurumsal habitus teorik çerçevesi ile üniversite kurumlarını alan olarak düşünmek, yabancı öğrencilere yönelik politika yapım süreçlerini anlamlandırmak için önemlidir. Bu çerçeve, yabancı öğrencilerin yükseköğretim alanını etkileme ve kurumların çeşitliliğe uyum sağlaması yolları hakkında soruları gündeme getirecektir. Bu şekilde, kurumların yabancı öğrencilerle etkileşiminin karşılaştırmalı analizi yapılabilecektir.

Türkiye’de Göç Yönetişimi Alanında Etkileşimli Toplumsal Bütünleşme Modeli Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Ahmet İçduygu

Araştırmacılar:  Nathan Bertelsen (Koç Üniversitesi), Özgür İlke Şanlıer Yüksel (Çukurova Üniversitesi), Şebnem Köşer Akçapar (Koç Üniversitesi), Sedef Turper (Koç Üniversitesi), Kadir Onur Unutulmaz (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Bursiyerler: Burak Ağalday, Fevza Köseoğlu Darılmaz, Duygu Merve Uysal

Fon Sağlayıcı: TUBITAK 1003 Programı

Özet: Bu projede, Türkiye’de artan göç hareketlerinin ortaya çıkaracağı orta ve uzun vadeli sonuçlara dair değerlendirmeler üzerinden Türkiye’de göçün yönetişimi meselesi ele alınacaktır. Çalışmada, merkezi yönetimin ortaya koyduğu ilgili düzenlemelerin incelenmesinin yanı sıra, bu düzenlemelerin yerel ölçekteki farklı aktörler tarafından nasıl uygulandığı araştırılacaktır. Buna ek olarak, bu çalışmadan elde edilen bulgular tarihsel bir çerçeveye oturtularak, 1990’lardan bu yana farklı dönemlerde farklı yoğunluk ve niteliklerdeki göç hareketlerinin kentlerimizi niçin ve nasıl etkilediğini kavramsal, tarihsel, yasal, ekonomik ve sosyal açılardan inceleyecektir. Sunulan araştırma ve geliştirme projesi, varolan göç ve göç yönetişimi kavramlarını ve politika uygulamalarını Türkiye’de son otuz yılda yaşanan göç hareketleri ve bu hareketlerin kentsel dönüşümlere etkileri ışığında yenilemek ve geliştirmek amacındadır. Araştırma projesi, yerel yönetimlerin, yerel halkın ve farklı dönemlerde göç ile ülkeye gelen göçmenlerle ilgili verilerin bilimsel yöntemlerle toplanması ve değerlendirilmesi yoluyla göç süreçleri ile ülkemizin farklı bölgelerindeki kentlerde yaşanan dönüşümler arasındaki ilişkileri de analiz edecektir.

Zorunlu Göç Kaynak Merkezi (FMRC)

Araştırmacılar: Souad Osseiran

Özet: Zorunlu Göç Kaynak Merkezi (FMRC), Türkiye ve bölgedeki Suriyeli mültecilerin durumuyla ilgili güvenilir ve doğru kaynakların bir araya getirilmesini sağlayan çevrim içi bir platformdur. Merkez, zorunlu göç ve sığınma ile ilgili konularda bilgi isteyen, araştırmacıların, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, uluslararası örgütlerin, politika yapıcıların ve yerinden olmuş kişilerin herkese çevrim içi ve ücretsiz erişim imkânı sağlıyor. FMRC’nin birincil amacı, bu alanda çalışan tüm aktörlerin araştırma kapasitelerini arttırmak ve zorunlu göç konusunu ele alan sivil toplum, akademik ve uluslararası örgütler arasındaki kurumlar arası iletişimi artırmaktır. Aynı zamanda bilgi kirliliğini önlemeyi ve sahadaki bilgilerin aşırı yüklenmesini de düzenlemeyi amaçlar.