Birce Altıok

Doktora Araştırma Görevlisi & Koordinatör

Birce Altıok, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son dönem doktora araştırmacısı ve Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc) koordinatörüdür. Lisansını Boğaziçi ve Binghamton Üniversiteleri Küresel ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almış; yüksek lisansını 2011 yılında New York’ta Columbia Üniversitesi’nde İnsan Hakları Çalışmaları üzerine tamamlamıştır. Doktora tezinde devlet-sivil toplum ilişkileri ve göç politikaları çerçevesinde karşılaştırmalı bakış açısıyla ele aldığı mülteci aktivizmi konusunu çalışmaktadır. Zorunlu göç, dış politika ve sivil toplum üzerine yayınları bulunmaktadır. Koç Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nde sosyoloji ve göç çalışmaları üzerine ders vermiştir.