Maryam Ekhtiari

Araştırma Asistanı

Maryam Ekhtiari, Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümünde doktora öğrencisidir. Yüksek Lisans derecesini 2020 yılında Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünden, lisans derecesini ise 2020 yılında almıştır. 2014 yılında Tebriz Üniversitesi’nden Klinik Psikoloji alanında doktorasını yapmıştır. Başlıca araştırma alanları, zorunlu göç, göçmenlerin sosyal entegrasyonu, kayıt dışı emek göçü ve transit göç, özellikle Afgan mültecilerin İran’dan Türkiye’ye düzensiz transit göçüne […]

Banu Liman

Araştırma Asistanı

Banu Liman, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora adayı ve araştırma asistanıdır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır Yüksek Lisans derecesi, Carleton Üniversitesi, Norman Paterson Uluslararası İlişkiler bölümündedir. Araştırma ilgi alanları toplumsal cinsiyet ve teknoloji, yaşlanma ve yaş ayrımcılığı, aile politikaları, demografi, sosyal politikadır.

Nilay Kavur

Doktora Sonrası Araştırmacısı

Nilay, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nde (MiReKoç) doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmakta, aynı zamanda Sosyoloji bölümünde hukuk sosyolojisi, insan hakları sosyolojisi ve göç alanında dersler vermektedir. İngiltere’de Kent Üniversitesi ve Macaristan’da Eötvös Loránd Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını tamamlayarak Kültürel ve Küresel Kriminoloji Doktora Programı’ndan doktora derecesini almıştır. Akabinde Hollanda’da Utrecht Üniversitesi’ne bağlı Willem Pompe Ceza Hukuku […]

Esin Aksay Aksezer

Doktora Sonrası Araştırmacısı

Esin Aksay Aksezer doktorasını 2019 yılında Tilburg Üniversitesi (Hollanda) Kültürel Çalışmalar Departmanında, daha önceki eğitimlerini ise Koç Üniversitesi (lisans), NYU (yükseklisans), ve Sabancı Üniversitesi’nde (yükseklisans) tamamladı. 2005 yılından itibaren farklı yükseköğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapmıştır. Akademik ve profesyonel ilgi alanı uluslararası eğitim, 21. yy yetkinlikleri, kültürlerarası yetkinlikler, yükseköğretim çalışmaları, dezavantajlı gruplara yönelik […]

Begüm Sonbahar Üregel

Araştırma Asistanı

Begüm Sonbahar Üregel, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora öğrencisidir. Ana araştırma ilgi alanları eğitim, ebeveynlik ve göçtür. Daha spesifik olarak, eğitimin neoliberal dönüşümü ve değişen ebeveyn eğitim algıları ve göçmen çocukların okulda karşılaştıkları sorunlar üzerinde çalışmaktadır. Lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve aynı üniversitede Uluslararası Politik Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. İç ve […]

Eleni Pothou

Araştırma Asistanı

Eleni Pothou, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora öğrencisidir. Medya ve İletişim Sistemleri alanında yüksek lisans (İstanbul Bilgi Üniversitesi- 2018), Yunan Filolojisi – Dilbilim anadalı lisans (Atina Üniversitesi – 2012) derecesine sahiptir. Araştırma alanları, özellikle azınlıklara odaklanarak kimlik oluşumu ve kolektif hafıza, gençlik çalışmaları ve eğitim politikaları üzerinedir.

Burcu Yakıcı

İdari Koordinatör

Burcu Yakıcı, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (MiReKoc) İdari Koordinatör olarak görev yapmaktadır. Daha önce Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat (3. Katip) olarak görev yapmış, özellikle yabancı düşmanlığı, ırkçılık, Türk göçmenlerin yurtdışında eğitime ve hukuki yardıma erişimlerini iyileştirme konularında çalışmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin kapsamlı deneyime sahiptir. Burcu, Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Siyaset Bilimi […]

Sibel Karadağ

Doktora Sonrası Araştırmacısı

Sibel Karadağ, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezinde (MiReKoc) doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Doktora araştırmasını Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 2020 yılında “Ege Denizi’nde Göçün Kontrolü, Sınırın Yönetimi: Pratiklerin, Öznelliklerin ve Anlatıların Etnografik Analizi” başlıklı teziyle tamamladı. 2018-2019 yılında, Yale Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Fulbright bursiyeri olarak misafir araştırmacı oldu. Karadağ’ın ilgi alanları, […]