Maryam Ekhtiari

Araştırma Asistanı

Maryam Ekhtiari, Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümünde doktora öğrencisidir. Yüksek Lisans derecesini 2020 yılında Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünden, lisans derecesini ise 2020 yılında almıştır. 2014 yılında Tebriz Üniversitesi’nden Klinik Psikoloji alanında doktorasını yapmıştır. Başlıca araştırma alanları, zorunlu göç, göçmenlerin sosyal entegrasyonu, kayıt dışı emek göçü ve transit göç, özellikle Afgan mültecilerin İran’dan Türkiye’ye düzensiz transit göçüne odaklanmaktadır. Devam eden çalışmalarının yanı sıra, göç-gelişim bağlantısı (MIGNEX), alternatif göç yönetişiminin geliştirilmesi (ADMIGOV) ve Roman Kanıta dayalı psikososyal müdahalelerin tanımlanması ve uygulanması (RE-DEFINE) gibi çeşitli araştırma projelerinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.