Esin Aksay Aksezer

Doktora Sonrası Araştırmacısı

Esin Aksay Aksezer doktorasını 2019 yılında Tilburg Üniversitesi (Hollanda) Kültürel Çalışmalar Departmanında, daha önceki eğitimlerini ise Koç Üniversitesi (lisans), NYU (yükseklisans), ve Sabancı Üniversitesi’nde (yükseklisans) tamamladı. 2005 yılından itibaren farklı yükseköğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapmıştır. Akademik ve profesyonel ilgi alanı uluslararası eğitim, 21. yy yetkinlikleri, kültürlerarası yetkinlikler, yükseköğretim çalışmaları, dezavantajlı gruplara yönelik non-formal eğitim programlarıdır. Farklı amaçlara yönelik (AB eğitim ve gençlik programları, dezavantajlı gruplar vb.) eğitim programları geliştirme, uygulama ve yönetme deneyimleri vardır.