Start

December 16, 2019 - 10:00 am

End

December 16, 2019 - 5:00 pm

Address

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi İstiklal Caddesi No: 181 Merkez Han 34433 Beyoğlu İstanbul, Turkey   View map

Türkiye’nin Göç Siyaseti: Sınırlar ve Uyum

İstanbul Ticaret Üniversitesi & MiReKoc Konferansı

ANAMED Binası, İstiklâl Caddesi, İstanbul

16 Aralık 2019

Program

10:15-10:30 Açılış

10:30-12:00: Göç Siyaseti ve Türkiye

Prof. Ahmet İçduygu (Panel başkanı), MiReKoc, Koç Üniversitesi: Türkiye’de Devlet ve Suriyeli Mülteciler: Çelişkili Politikalar ve Araçsal Rasyonellik
Doç. Dr. Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi; Doç. Dr. Deniz Sert, Özyeğin Üniversitesi: Türkiye’deki Suriyeliler ve “Krizsiz” bir Söylem
Doç. Dr. Saime Özçürümez, Bilkent Üniversitesi: Göç Yönetişimi, Kitlesel Akınlar ve Toplumsal Bütünleşme: Kuramlar ve Uygulamalar açısından Türkiye
Doç. Dr. Ayselin Yıldız, Yaşar Üniversitesi: Farklılaştırılmış Entegrasyon Modeli: Türkiye’nin Sınır Yönetimi Uygulamalarında AB Uyumu

12:00-13:00 Öğle arası

13:30-15:00: Uyum ve Türkiye

Prof. Ayhan Kaya (Panel başkanı), İstanbul Bilgi Üniversitesi: Uyum Alanında Devlet Aktörleri, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolleri
Dr. Fulya Memişoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi; Dr. Başak Yavçan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: Yerel Siyaset ve Göçün Yönetişimi: İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacılar
Dr. Kadir Onur Unutulmaz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: Suriyelilerin Uyumunda Bugün ve Yarın: Algıların Dönüşümü ve Yönetimi
Dr. Zeynep Yanaşmayan Max Planck Institute for Social Anthropology; Dr. Ayşen Üstübici, MiReKoc, Koç Üniversitesi; Dr. Zeynep Kaşlı, Erasmus University Rotterdam: Türkiye’de Siyasi Partilerin Göç Söylemleri ve Göçmen Karşıtı Popülizmin Sınırları

15:00-15:30 Çay molası

15:30-17:00: Sınırlar ve Türkiye

Dr. İbrahim Soysüren (Panel başkanı), University of Neuchâtel: Türkiye, Fransa ve İsviçre’de Yabancıların Sınırdışı Edilmesi. Karşılaştırmalı bir Sosyoloji için Notlar
Dr. Ayşem Biriz Karaçay, İstanbul Ticaret Üniversitesi: “Sınır-Ülkesi ”Türkiye’nin Sınır Politikaları
Dr. Sibel Karadağ, Koç Üniversitesi: Ege Denizi’nde Sınır Pratikleri ve Failler
Dr. Özgün Topak, York Üniversitesi: Biyopolitik Sınır olarak “Sıcak Nokta” (Hotspot): Midilli Adası’nda Şiddet, Bekleme ve Gözetim

MORE DETAIL

Email

mirekoc@ku.edu.tr