Start

End

MiReKoc Seminer Serisi İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER)’nin ‘Arakan; Tarihi Süreç, İç Dinamikler ve Uluslararası Aktörler’ başlıklı sunumuyla devam ediyor. Sunum ve sonrasındaki tartışma 13 Aralık 2017 Çarşamba günü 13:00’te, SOS277’ye gerçekleşecektir. Sunum dili Türkçe’dir ve Koç Üniversitesi dışından gelecek katılımcılar için kayıt gerekmektedir.

Sunum Başlığı: Arakan; Tarihi Süreç, İç Dinamikler ve Uluslararası Aktörler

Sunumda, Arakan; Tarihi Süreç, İç Dinamikler ve Uluslararası Aktörler başlıkları çerçevesinde, kısa
sömürge tarihi, Myanmar uluslaşma süreci, Rohingyaların kimlik ve aidiyet krizi üzerinden bir
değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Özellikle sömürge tarihinin Myanmar’da bıraktığı travma,
sömürgecilik karşıtı milliyetçiliğin ırkçı yaklaşımlara bürünmesi ve bugün dinler arası çatışma
üzerinden yürüyen toplumlar arası kutuplaşmalar Rohingyalar üzerinden irdelenecektir.

Özet: 

Sunumda, Arakan; Tarihi Süreç, İç Dinamikler ve Uluslararası Aktörler başlıkları çerçevesinde, kısasömürge tarihi, Myanmar uluslaşma süreci, Rohingyaların kimlik ve aidiyet krizi üzerinden birdeğerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Özellikle sömürge tarihinin Myanmar’da bıraktığı travma,sömürgecilik karşıtı milliyetçiliğin ırkçı yaklaşımlara bürünmesi ve bugün dinler arası çatışmaüzerinden yürüyen toplumlar arası kutuplaşmalar Rohingyalar üzerinden irdelenecektir.

Konuşmacı hakkında: 

Emrin Çebi, lisans eğitimini Malezya İslam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2004 yılında tamamladı. 2004-2015 arasında İHH İnsnai Yardım Vakfı’nda farklı birimlerde görev aldı. 2015’ten itibaren İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İNSAMER’de Asya’daki kriz bölgeleri ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

MORE DETAIL