ILO Response to the Syrian refugee inflow in Turkey: An assessment of the impact of Syrians on the labor market* / Türkiye'de Suriye akınına ILO'nun yanıt projesi: Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Etkilerine İlişkin Değerlendirmeler

Date: 9 Haziran 2018

Author/s: International Labor Organization (ILO) ;

Abstract (Original Language):

‘Türkiye’de Suriyeli Akınına ILO’nun Yanıtı Projesi” Birleşmiş Milletler ve diğer Kalkınma Örgütlerinin yürüttüğü Bölgesel Mülteci ve Direnç Planı (3RP) kapsamında yürütülmektedir. ILO, Bölgesel Mülteci ve Direnç Planı (3RP) kapsamındaki geçim sağlama başlığında önemli bir rol oynamaktadır. Bu başlık altında Türkiye’de Suriye krizine ilişkin yaşanan sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla ILO, 1 Haziran 2015 tarihi itibarıyla “Türkiye’de Suriyeli Akınına ILO’nun Yanıtı Projesi”ni başlatmıştır. Bu projenin amacı, gerek mülteciler gerek ev sahibi topluluklar için insana yakışır iş fırsatlarını artırmaya yönelik örnek projeler uygulanması, daha iyi çalışma ve yaşam koşullarını öngören istihdam olanakları için üç taraflı (hükümet, işçi, işveren) istişarelerin kolaylaştırılması ve kadınlarla çocuklar gibi daha da dezavantajlı konumda bulunan mülteci kesimlerinin korunması olarak tanımlanmıştır. Bu raporda projenin detayları anlatılmaktadır.

Country of Interest: Turkey

Type: Assessments

*The title of the resource have been translated into English by MiReKoc in order to facilitate access to non-English resources.

Click here to read the original document: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/genericdocument/wcms_442661.pdf